Tučňáci

Tučňáci jsou mořští nelétaví ptáci, kteří žijí téměř výhradně pod rovníkem. Některé druhy žijí v teplejších podnebních pásech, ale naprostá většina žije na mrazivé Antarktidě. Díky silné vrstvě podkožního tuku a mastnému těžkému peří jsou tito živočichové ideálně vybaveni na nízké teploty.

Rozlišujeme 18 různých druhů, které mohou mít jiný tvar a velikost, ale základním znamením tučňáků je vždy černé tělo a bílé břicho. Toto zbarvení jim nabízí ochranu před predátory a dravci jako jsou tuleň leopardí a orky. Jelikož je to perfektní kamufláž při lovu v moři.
Tučňák na sněhu

Přestože tučňáci nemohou létat, nevadí jim to. Jsou to totiž excelentní plavci. Jejich tuhé ploutve, plovací nohy a elegantní tvar z nich činí hotové profesionály v plavání. Ve skutečnosti tráví většinu svého života právě v oceánu. Loví zpravidla chobotnice, kraby a drobné rybky. Dokáží vyvinout rychlost 15 mil za hodinu a také dokáží v této rychlosti vyskočit nad hladinu na ledové kry.

Život na souši

Pokud zahlédnete kolonie tučňáků na souši, jistě vám neunikne, že stojí zpříma, pohybují se kolíbavě a často se kloužou po bříškách. Klouzání není jen pro zábavu, jelikož nejsou rychlí chodci, využívají tuto techniku k rychlému přemisťování. Pokud je obzvláště chladno shlukují se k sobě, čímž jsou nejen chráněni před okolními vlivy, ale také před množstvím číhajícího nebezpečí. Kolonie mohou čítat tisíce, dokonce miliony jedinců.
Polární záře

Rozmnožování

Tak jako ostatní ptáci, také tučňáci pokládají vejce a z nich vychovávají malá kuřátka. Většina jedinců se párují na mnoho let a pokládají pouze dvě vejce najednou. Rodiče se v pečování o svá mláďata střídají, udržují vajíčka v teple, jsou u líhnutí, krmení a taktéž své potomky ochraňují. K rozmnožování dochází každý rok ve stejnou dobou. Tisíce ptáků společně vychovává mláďata, tak aby si rodiče mohli odskočit najíst se a napít. Každé kuře pozná podle specifické frekvence své rodiče. To zabezpečuje, že pokud se rodiče vzdálí, tak podle zvuku jsou schopni opět najít své mládě.