Poppers ano nebo ne?


Když chtÄ›jí lidé nÄ›Äeho dosáhnout, mají v podstatÄ› jenom dvÄ› možnosti, jak se k tomu dobrat. Jednou alternativou je natolik usilovná práce, jež to nakonec umožní zvládnout, tou druhou pak hledání jednoduchých a dosud neznámých Å™eÅ¡ení, která splnÄ›ní toho vytýÄeného usnadní.

A když se hledá Å™eÅ¡ení urÄitého problému, nejednou se klidnÄ› i nevÄ›domky pÅ™ijde na to, že se tímto dá zvládnout mimo toho zamýšleného tÅ™eba i nÄ›co dalšího, s Äímž se zpoÄátku ani bÄ›hem bádání nepoÄítalo. Tak už to prostÄ› nejednou chodí.

A zatímco nÄ›kdy může být zjiÅ¡tÄ›ní, že se nový objev hodí i k nÄ›Äemu, co se v prvopoÄátku nepÅ™edpokládalo, ku prospÄ›chu, jindy to může být i na Å¡kodu.

barevná kůže

Jenom tak namátkou, abych to vyÅ™Äené doložil:

  • V minulosti se ctihodným obÄanům doporuÄovalo tÅ™eba ulevit si od útrap souvisejících s respiraÄními onemocnÄ›ními Å¡petkou heroinu. Který se postupem Äasu zmÄ›nil z pomocníka v metlu lidstva.
  • Lidé si docela oddechli, když je pÅ™estal trápit lecjaký parazit díky objevu DDT. A pozdÄ›ji musel být tento zdánlivý zázrak vytlaÄen ze scény, když vyÅ¡lo najevo, jaké působí neoÄekávané komplikace.
  • A když chtÄ›li mít naÅ¡inci dejme tomu Äisté kožené pÅ™edmÄ›ty Äi hlavy videorekordérů, objevili a zaÄali používat poppers. OvÅ¡em tento typ chemikálií by se urÄitÄ› nestal natolik prodávaným, jak tomu dnes je, a nestál by urÄitÄ› tolik, kdyby nÄ›kdo nepÅ™iÅ¡el i na jeho alternativní využití.

hadí kůže

A o jaké využití jde? Co v případÄ› poppers prodej citelnÄ› usnadňuje a zvýhodňuje? To tu radÅ¡i nezmíním, protože se to dá na internetu lehce zjistit, ale oficiálnÄ› o tom prodejci obvykle nemluví. Asi proto, aby v tom byli případnÄ› ‚nevinně‘, kdyby takové využití vedlo ke komplikacím. A radÄ›ji zmiňují jenom to, že je prodej poppers jakožto Äisticího prostÅ™edku legální. Což by mohlo být zhaceno, kdyby veÅ¡lo oficiálnÄ› ve známost, jak málo lidí si Äistí kůže a kolik jich naopak nakládá s touto chemikálií jinak.

A jak? Tak, že to odnáší nosní sliznice, imunitní a kardiovaskulární systém atd. Kvůli Äemuž tu ani já naplno neÅ™eknu, k Äemu ‚koumáci‘ také poppers používají. Protože jak dobÅ™e víme tÅ™eba z filmu Obecká Å¡kola, vždy se najde nÄ›kdo, kdo je schopný provést i tu nejvÄ›tší hloupost, jen aby vÄ›dÄ›l, zda je to tak. A k tomu nechci být inspirací.