Služby pro nevidomé

Lidé, kteří mají tělesné nebo smyslové postižení vědí moc dobře, že by se neobešly bez specifických služeb. V případě lidí se zrakovým postižením jsou to centra, která se zabývají pomocí lidem se zrakovým hendikepem. Jedná se například o Tyfloservis, Sons, Tyflonet a celou řadu dalších.
V čem spočívá jejich pomoc? Jejich služby jsou velmi rozsáhlé a týkají se především těchto oblastí
 braillovo písmo

  • Odborné poradenství– poradenství sociálně-právního charakteru
  • Sociální rehabilitace– toto je velmi důležitá a podstatná část. Člověk, který přijde o zrak, se musí naučit orientovat v prostoru, potřebuje se umět pohybovat poslepu, natrasovat si základní cesty, orientovat se v domácnosti, přizpůsobit si domácnost přehledným způsobem a to vše sám samozřejmě nezvládne a slouží mu k tomu instruktoři sociální rehabilitace
  • Kompenzační pomůcky– každý člověk s hendikepem je k životu potřebuje. Některé život jen usnadňují, některé jsou nezbytné. Na některé pomůcky má postižený nárok, některé si musí plně hradit, některé hradí pojišťovna, na některé může získat dotaci od obecního úřadu. S celým složitým světem kompenzačních pomůcek pomáhají odborníci.

zlatý retrívr

  • Pracovní uplatnění a rekvalifikace– lidé se zrakovým postižením samozřejmě hledají práci podstatně obtížněji než zdraví lidé. Přesto je celá řada míst, kde se mohou uplatnit celkem dobře. K tomu je ovšem nutné absolvovat rekvalifikační kurzy. I s tímto mají centra pomáhat
  • Zdravotnictví– je celá řada specializovaných zdravotnických zařízení, o kterých postižený ani neví, přitom by mu (v případě, že se nejedná o úplnou slepotu) mohli třeba alespoň částečně pomoci. Informovat o těchto zařízeních je prací centra.
  • Volnočasové aktivity– i lidé s hendikepem se rádi baví, je celá řada aktivit včetně sportovních, která je těmto lidem nabízena. Součástí jsou třeba i doprovodné služby.