Náboženská kultura

Každý člověk věří v něco jiného. A nějaké typy náboženství si zde dnes rozebereme.

První náboženství – Křesťanství

Křesťanství zná asi každý, je to hodně rozšířené náboženství. Bohem je Ježíš Kristus. Křesťanství je monoteistické náboženství, to znamená, že křesťané věří tedy pouze v jednoho Boha – Ježíše. Křesťanství se poprvé začalo objevovat v listech jednoho biskupa, který se dožil asi 106 let.

křestanstvi

Druhé náboženství – Islám

Islám je též monoteistické náboženství, které věří v jediného Boha – Alláha. Prorokem Islámu byl Mohammed, který měl sen, ve kterém se mu údajně zjevil Alláh a pravil, aby dále šířil tuto jejich pravdu – později náboženství nazvané Islám.

Muslimové mají zvyky jiné než křesťani – například zahalování žen, muži jsou více dominantnější.

Muslimové mají 5 pilířů, které musí dodržovat – modlit se 5x denně, alespoň jednou vykonat cestu do Mekky, zakát (nebo-li almužna k veřejně prospěšným účelům), ramadán – třicetidenní půst a pátý pilíř – vyznání jediného Boha – Alláha.

V Saúdské Arábii se dokonce ženy mohou vydat ven (na nákup, prostě kamkoliv) pouze v burce nebo niqábu – burka = úplné zahalení celého těla, niqáb = vidět jsou pouze oči, nic víc.

V Islámu jsou také další typy zahalování –

Hijab – zahalení pouze vlasů

Čádor

Jašmak

zpusoby zahalovani

 

Třetí náboženství – Buddhismus

Bohem je Buddha. Nejrozšířenější je v Asii. Buddhovo učení je založené na nepřijímání ničeho jen na základě slepé víry, ale praví, že by mělo rozhodovat právě vnitřní pocit – tedy srdce.

 

Čtvrté náboženství – hinduismus

Hinduismus je asi třetí nejrozšířenější náboženství na světě. Je to polyteistické náboženství. Hlavními Bohy jsou Višnu, Šíva a nejvyšším božstvem je Bráhma – stvořitel světa.

 

Je na každém člověku, jaké náboženství si zvolí a čemu věří a je to jeho svobodné rozhodnutí. Tohle bylo pouze přiblížení několika hlavních náboženství, na světě je jich nespočet.